Satsnings/prestasjonsgruppe PDF Print E-mail
Written by Ole-Kristian   
Monday, 22 September 2014 20:27

Klubben har besluttet å etablere en ny satsings/prestasjonsgruppe. Denne gruppa kommer i tillegg til Ungdomsgruppa som det ble enighet om å danne i sommer. Det er vårt mål at gruppene kan leve side om side og selvsagt ha felles medlemmer. Dannelsen av den nye gruppa er en konsekvens av at noen av våre ungdommer ønsker å satse mer på idrett, mens andre ønsker å prioritere utdanning/andre aktiviteter i større grad. Det er et ønske fra klubben at Ungdomsgruppa styrer de sosiale aktivitetene i klubben og får i hovedoppgave å opprettholde det gode sosiale miljøet vi har i klubben.
 
Klubben er som kjent for alle og alle må derfor respektere hverandres valg. For de som ønsker å fortsette med bueskyting på dagens nivå vil opprettelsen av den nye gruppa merkes lite.
 
Den nye gruppa vil ha 2 formål:
  1. Gruppe for utøvere som ønsker å legge ned nødvendig egeninnsats over lang tid for å nå internasjonalt høyt nivå.
  2. Referansegruppe for Ken Henry ifm prosjektoppgaver i trenerutdanning ved Norges Idrettshøyskole.
Medlemskap i gruppa er åpent for alle som ønsker å legge ned ekstra innsats i bueskytingen og trening, men stiller krav til den enkelte ifm treningsmengde, treningsdager, oppmøte, rapportering etc.
Utøverne forventes å:
  • Legge ned ca 15 timer trening (bue-trening og fysisk) og min 450 piler i uka. (tilsvarende NBF's krav til satsningsgruppene)
  • Stille på obligatorisk trening tirsdag og torsdag (Utøvere må gi beskjed om de ikke kan stille).
  • Rapportere  utført trening gjennom Olympiatoppen sin treningsdagbok.
  • Gjennomføre egenevaluering, evaluering av trenere og gruppa i seg selv. 
For å gi prestasjonsgruppa bedre treningsforhold, vil torsdagstreningene endres noe. Disse vil være åpne for alle, men vil foregå på gruppa sine premisser. Dette vil normalt bety 6-pilers serier for å få bedre effekt. Trenerne vil da prioritere oppfølging av prestasjonsgruppa. Trenerne vil også ha et øye på andre utøvere i den grad det er kapasitet til det. Tirsdagstreningene opprettholdes som normalt.
 
I første runde er følgende meldt seg på gruppa : Dina, Sindre, Lotte, Anders og Katrine. Trenere vil være Helge og Ken Henry.
 
Har du spørsmål om opplegget så snakk med Helge eller Ken Henry.