Frisk-korrespondanse 2010 PDF Print E-mail
Written by Ole-Kristian   
Thursday, 18 November 2010 20:44

Norges Byeskytterforbund arrangerer også i år en uformell landsomfattende konkurranse for bueskytterungdom. Konkurransen går i korte trekk ut på at klubbene sender inn beste resultat utøveren har oppnådd inneværende måned til forbundet. Resultatet skal stamme fra en formell konkurranse arrangert av klubben selv eller annen klubb. Forbundet vil sette opp en nasjonal rangering. Ved sesongens slutt vil en endelige rangering foreligge, hvor summen av 3 av 5 resultater vil telle. Konkurransen gir utøveren mulighet til å få konkurransetrening, og mulighet til å se hvordan man ligger an lokalt og nasjonalt. Forbundet deler også ut premie til de som rapporterer inn minst 3 resultater i løpet av vintersesongen.

Som et tilbud til ungdom i klubben vil vi gjennomføre interne konkurranser månedlig, fra november til mars, slik at man har et resultat å sende inn, selv om man ikke deltar i noen offisielle stevner. Våre interne konkurranser vil gjennomføres med tilsvarende krav som ved offisielle konkurranser. Konkurransen starter ca kl 18:00, og vil ta ca 90 minutter med rask og konsentrert skyting. Første konkurranse blir tirsdag 23.november. Deltakelse er gratis, og uforpliktende.

Siden treningslokalene er stengt det meste av desember, så gjennomfører vi desemberrunden tirsdag 30.november.